Disclaimer

1. Inhoud

De Kliniek voor Speelverslaving besteedt de grootste zorg aan de ontwikkeling van deze website. De Kliniek voor Speelverslaving waarborgt de juistheid van de informatie echter niet.
De gebruiker is zich er eveneens van bewust dat de informatie die wordt verstrekt zonder voorafgaande kennisgeving kan worden gewijzigd. Daaruit volgt dat de Kliniek voor Speelverslaving alle aansprakelijkheid afwijst voor de inhoud van de website of voor het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt.

2. Auteursrecht

De teksten, lay-out, illustraties en andere elementen die op deze website voorkomen, worden beschermd door het internationale auteursrecht. Alle kopieën, aanpassingen, vertalingen, veranderingen of wijzigingen van deze website of een deel ervan, onder welke vorm en op welke wijze ook, zij het elektronisch, mechanisch of anders, zijn strikt verboden zonder voorafgaande en schriftelijke toelating van de houder van het auteursrecht. Iedere inbreuk kan leiden tot burgerlijke of strafrechtelijke vervolging.

3. Merken

Gelieve er rekening mee te houden dat een aantal benamingen, tekens en logo’s die op deze website worden gebruikt, beschermde merken zijn.

4. Varia

Ieder geschil met betrekking tot de website stopgokken.gokkliniek.be valt uitsluitend onder het Belgische recht. De gerechtshoven en rechtbanken van Brussel zijn in het geval van een geschil als enige bevoegd.