Toestemming

Om de doeltreffendheid van dit programma voor behandeling via internet te kunnen beoordelen en na te gaan dat de doelstellingen worden bereikt (namelijk u doeltreffend begeleiden in uw poging om uw speelzucht te verminderen of te bannen), stellen wij u voor om vragen te beantwoorden over uw relatie tot kansspelen en over uw dagelijkse leven, en dit op 3 verschillende momenten.
Er bestaan geen goede of slechte antwoorden en het is belangrijk dat u de vragen vrij spontaan beantwoordt met wat het best met uw situatie overeenstemt. Sommige vragen kunnen op mekaar gelijken, maar ze hebben elk hun specifieke doel.

Zoals het programma staat ook de vragenlijst, die wij u vragen te beantwoorden, op het internet. Wij vragen u drie keer (bij het begin van het programma, 5 weken later en 3 maanden later) de vragen te beantwoorden. De eerste keer vraagt het invullen van de vragenlijsten ongeveer 30 minuten, de twee volgende keren minder dan 10 minuten. Elk antwoord wordt bewaard, zodat u deze vragenlijsten niet noodzakelijk allemaal in een keer moet invullen en ze later verder kunt invullen waar u gestopt was.

Drie dagen nadat u de eerste vragenlijsten heeft ingevuld, krijgt u een e-mail die u uitnodigt om met het programma te starten.

Op geen enkel moment zullen wij uw naam vragen en uw identificatie gebeurt aan de hand van een code. Wel is het nodig dat u ons een e-mailadres meedeelt om aan het programma te kunnen deelnemen. Via dit e-mailadres kunnen wij u informatie toesturen tijdens de duur van het programma.
De u betreffende gegevens worden onder strict vertrouwelijke voorwarden gecodeert. Ze zijn niet toegankelijk voor personen buiten het team. Het staat u volledig vrij uw deelname aan dit programma en deze studie te aanvaarden of te weigeren. Het staat u vrij om op elk moment een einde te stellen aan uw deelname.

Hieronder vindt u het nummer waar u contact kunt opnemen met het team dat deze studie coördineert:
C. Mayer en C. Mignot, M. Saeremans
02/477 27 16